پایان‌نامه چند فصل دارد؟

پایان نامه چیست؟

پایان نامه ها یکی از مهم ترین تحقیقات دانشجویی می باشند و از این رو برای دانشجویان اهمیت به سزایی دارند در واقع برای فارغ التحصیل شدن از دوره های کارشناسی ارشد و دکتری احتیاج به این پایان نامه دارند. پایان نامه ها با اصول و قواعد استاندارد نگارش می شوند و چنانچه قواعد رعایت نشود از طرف داوران ریجکت خواهد شد بنابر این مطالعه در مورد فصل بندی و تعداد فصول پایان نامه موضوع مهمی میباشد که ما کلیه اطلاعات لازم در این زمینه را در این مطلب ارائه کرده ایم تا بتوانید با استاندارد ها و قواعد پایان نامه نویسی آشنا شوید.

فصل بندی پایان نامه ها به چه شکل است؟

هر پایان نامه دارای پنج فصل کلی است که هر کدام از آن ها قسمتی از ارایه گزارش تحقیق شما را به عهده دارند. پنج فصل برای اکثر دانشگاه های یکسان است. البته ممکن است مطالبی که در هر فصل می آید در دانشگاه ها نسبت به هم متفاوت باشند.

فصل اول پایان نامه: طرح مساله در این بخش موضوع مورد مطالعه را تعریف کرده و به دالیل انتخاب مورد تحقیق اشاره می کنند. به طور کلی در این فصل اهداف کلی و جزیی و تعیین قلمرو مکانی و زمانی تحقیق را شرح می دهند.

فصل دوم پایان نامه: مروری بر ادبیات مقدمه که سرآغاز متن تحقیق است را در این فصل شرح می دهند. مقدمه اهداف و اهمیت تحقیق را بین کرده و سوالات پژوهشی در ذهن خواننده ایجاد می کند.

فصل سوم پایان نامه: روش تحقیق و حل مساله دراین بخش روش جمع آوری داده ها، جمعیت مورد مطالعه و روش تجزیه و تحلیل را شرح می دهند.

فصل چهارم پایان نامه: یافته ها و نتایج تحقیق این فصل از رساله به تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی نتایج آماری درصد و فراوانی، ضریب همبستگی، آزمون تی، اف و … اختصاص دارد و شامل جدول، شکل و نمودار می باشد.

فصل پنجم پایان نامه: نتیجه گیری در آخرین فصل رساله نتایج تحقیق را تجزیه و تحلیل می کنند و محدودیتهای در اختیار و خارج از اختیار پژوهشگر را توضیح می دهند. در این بخش می توان پیشنهادات اجرایی و پیشنهادات پژوهشی را شرح داد. این جمع بندی کلی حاصل از نتایج تحقیق باید حدود یک تا دو صفحه باشد.

ترتیب فصل ها و نحوه قرار گیری بخش ها در پایان نامه به شرح فوق میباشد. علاوه بر اینکه دانشجو باید تعداد فصول و مطالب و سر فصل های هر قسمت را بشناسد باید با نحوه نگارش اصولی در هر بخش نیز آشنا شوید. هر فصل صفحات جداگانه با موضوعات مختلف دارد که محتوای کل صفحات پایان نامه به ترتیب زیر میباشند:

ترتیب صفحات کل پایان نامه:

 1. روی جلد: گالینگور(چرمی)
 2. صفحه عنوان فارسی: بدون شماره صفحه
 3. صفحه بسم اله الرحمن الرحیم (در برخی از دانشگاه ها قبل از صفحه عنوان فارسی ارایه می شود): بدون شماره صفحه
 4. برگه داوری: بدون شماره صفحه
 5. صفحه تقدیم: بدون شماره صفحه
 6. صفحه سپاسگزاری: بدون شماره صفحه
 7. چکیده فارسی: بدون شماره صفحه
 8. فهرست مطالب: آغاز نشانه گذاری صفحه با حروف ابجد
 9. فهرست جداول: ادامه نشانه گذاری صفحه با حروف ابجد
 10. فهرست نمودارها: ادامه نشانه گذاری با حروف ابجد
 11. فهرست شکل ها : ادامه نشانه گذاری با حروف ابجد
 12. فهرست نقشه ها : ادامه نشانه گذاری با حروف ابجد( از اینجا به بعد فصول آغاز می شود و موارد بعدی مربوط به بعد از فصول می شود)
 13. پنج فصل پایان نامه
 14. منابع: شماره صفحات داخل فصول ادامه می یابد.
 15. پیوست ها: نشانه گذاری با حروف ابجد از ابتدا آغاز می شود.
 16. چکیده انگلیسی: شماره صفحه ندارد.
 17. صفحه عنوان انگلیسی: شماره صفحه ندارد.
 18. پشت جلد: گالینگور(چرمی)
 19. عطف: گالینگور (چرمی)

برای نگاشتن بخشهای مختلف گزارش از قلمهای زیر استفاده شود:

متن فارسی و انگلیسی:

 • فارسی:۱۴ Lotus B
 • انگلیسی:Times New Roman 12

صفحه عنوان,فصل

 • B Titr Bold 20
 • Times New Roman 18

عنوانهای اصلی

 • B Lotus Bold 14
 • Times New Roman 12

عنوان های فرعی

 • B Lotus Bold 13
 • Times New Roman 11

عنوان جدول ها و شکل ها (نمودارها)

 • ۱۱ B Bold Lotus
 • Times New Roman 9

درون جدول ها و شکل ها نمودارها

 • ۱۰ Lotus B
 • Times New Roman 9

درون جدول ها و شکل ها نمودارها

 • ۱۰ Lotus B
 • Times New Roman 9

زیرنویسهای فارسی و انگلیسی

 • ۱۰ Lotus B
 • Times New Roman 9

نکات:

 • قلم عنوان چکیده فارسی و انگلیسی مطابق با عنوان اصلی و قلم متن آن مطابق با متن گزارش است.
 • قلم عنوان فهرست منابع فارسی و انگلیسی مطابق با عنوان اصلی و شرح آن با یک فونت کوچکتر از قلم متن درج شود.
 • آغاز پاراگرافهای متن اصلی به اندازه ۵/۰ سانتیمتر تورفتگی داشته باشد.

اما قواعد نگارشی هر بخش

صفحه اول عنوان

عنوان پایاننامه باید ناب و جدید باشد و مرتبط با رشته خود دانشجو باشد از طرفی باید کلمات کلیدی پژوهش را در بر بگیرد و شامل شود. عناوین طولانی چندان مورد توجه نمی باشند و از دید داوران کم اهمیت هستند عنوان نباید با علایم اختصاری نوشته شود. با انتخاب عنوان استاندارد و مناسب به پایان نامه خود فرصت برگزیده شدن خواهید داد بنابر این ب هیچ وجه در انتخاب عنوان عجله نکنید.

چکیده پایان نامه

 • چکیده باید بدون هیچ گونه اظهارنظر و قضاوت شخصی، به زبان پژوهشگر ارائه شود.
 • چکیده باید در یک پاراگراف بلند و با بکار بردن فعل گذشته تهیه شود.
 • چکیده دربرگیرنده خلاصه ای از کلیه اجزای پژوهش است. چکیده شامل هدف پژوهش، روش پژوهش، یافته ها و نتیجه گیری می باشد و در انتهای چکیده می توان واژگان کلیدی پژوهش را نیز بیان کرد.
 • در مورد اندازه چکیده دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. بعضی معتقدند چکیده ی مقاله باید بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ کلمه و چکیده پایان نامه ۲۵۰ کلمه باشد، بعضی یک پاراگراف در حد ۲/۳ (دو سوم) صفحه، عده ای حتی تا ۳ صفحه را پیشنهاد کرده اند؛ اما هومن چکیده ی پایان نامه انگلیسی ۲۵۰ واژه و پایان نامه در زبان فارسی را ۴۰۰ واژه پیشنهاد می نماید. به طور کلی همه ی پژوهشگران و صاحب نظران به کوتاه و فشرده بودن چکیده تاکید دارند.
 • نحوه نگارش چکیده پایان نامه چکیده پایان نامه چگونه نوشته می شود راهنمای چکیده پایان نامه اصول نگارش چکیده پایان نامه تعداد کلمات چکیده پایان نامه چکیده پایان نامه چند کلمه دارد تعداد واژگان چکیده اصول نگارش چکیده

مقدمه پایان نامه

یادمان باشد که رسالت و هدف اصلی مقدمه این است که به خواننده نشان دهد که اصولا چرا تحقیق انجام شده است و هدف پژوهشگر از انجام آن چه بوده است. اینکه بیان شود که دقیقا چه مطالب و موضوعاتی در پایان نامه بررسی می شود و موضوع و هدف اصلی پژوهش چه بوده است از مهمترین کارکردهای مقدمه در پایان نامه است.​​​​​ بنابر این باید موارد زیر در مقدمه مطرح شود:

 • بیان صریح و واضح مسئله ای که تحقیق و پژوهش شما آن را بررسی می کند و هدف از انجام تحقیق بوده است.
 • بیان اهمیت موضوع تحقیق و اشاره کردن به ارزش تحقیق شما
 • بیان پیشینه تحقیق؛ بدین معنا که در مقدمه باید به بیان تاریخچه تحقیق های انجام شده در زمینه موضوع پژوهش بپردازید و وضعیت فعلی آن را مشخص کنید.

متد تحقیق در پایان نامه

یکی از اصلی­ ترین بخش­ های هر کار تحقیقاتی، جمع آوری اطلاعات مورد نیاز آن است. به همین دلیل است که این بخش از فصل سوم پایان نامه از اهمیت ویژه ­ای برخوردار است. برای مطالعه در زمینه ­های مختلف، ابزار متفاوتی نیز وجود دارد.

نتایج

در این بخش، محقق به طور خلاصه به یافته­ ها و نتایج تحقیق اشاره می کند. بنابراین، این بخش باید به صورتی بیان شود که از تحقیقی که در حال ارائه آن هستید تصویری جامع و منسجم ارائه دهد. حالا زمان آن رسیده که پژوهشگر یافته­ های فصل چهار را تفسیر کرده و از دیدگاه خودش درباره آن­ ها صحبت کند. بحث و تبیین نتایج را مهم­ ترین قسمت فصل ۵ یک پایان نامه می دانند.

منابع

منابع که بخش حائز اهمیتی از پایان نامه می باشد باید با توجه به موضوع پایان نامه نحوه رفرنس نویسی مشخص گردد. برای تکمیل این بخش نیاز به مطالعات بیشتری دارید. در نگارش منابع تحقیق دقت بالایی داشته باشید زیرا چنانچه حتی یک رفرنس فراموش شود مقاله ممکن است دارای سرقت علمی باشد.

همچنین ببینید

شیوه های برون رفت از تاثیرات منفی سلبریتی ها بر نوجوانان

شیوه های برون رفت از تاثیرات منفی سلبریتی ها

واژه «سلبریتی» از کلمه«celebrity» در زبان انگلیسی گرفته شده است که معادل واژه های «مشهور»، «معروف» و «نام آشنا» در زبان فارسی است. اصلی ترین کاربرد این واژه را می توان از اوایل قرن بیستم دانست ولی مفهوم واژه «سلبریتی» به عنوان یک شخص مشهور و شناخته شده، قبل از این دوران نیز وجود داشته و این واژه مورد استفاده قرار می گرفته است. به طور کلی می توان سلبریتی را به معنای فردی دانست که توسط تعداد قابل توجهی از افراد شناخته می شود و به دلیل دستاوردها، شهرت، محبوبیت و یا حضور فعال در رسانه‌ها و جوامع مختلف شناخته می‌شود. این افراد غالبا به عنوان تاثیرگذار در دیگر افراد جامعه در همه رده های سنی شمرده می شوند.

یک نظر

 1. لطف نموده متن کامل این مطلب را برایم ارسال نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.