فقه الحدیث

جزوه درس فقه الحدیث

فقه الحدبث

برای دانلود  پاور پیونت درس هندسه علوم حدیثی بر روی آن کلیک کنید. پاورپوینت درس هندسه علوم حدیثی این متن مربوط به درس فقه الحدیث هست برای دانلود بر روی نوشته آن کلیک کنید. فقه الحدیث ۱

بیشتر بخوانید »

اختلاف الحدیث

اختلاف الحدیث

همانطور که خدمت بزرگواران و دانش پزوهان این درس عرض کرده بودم در این مورد کتاب فارسی ای به طور مجزا و کافی کار نشده است و تنها جزوه ای که می تواند در اختیار این عزیزان قرار بگیرد، جزوه اختلاف الحدیث استاد خوش نصیب هست که بنده فقط دو درس آن را برای مرور این هفته در اختیار شما …

بیشتر بخوانید »

اختلاف الحدیث

اختلاف الحدیث

بنابر تقاضایی که بزرگواران داشتند پاورپوینت مطالبی که مربوط به هندسه حدیثی بود را در اختیار ایشان قرار میدهم. منتهی قابل به ذکر است که پاورپوینت اول مربوط به بحث هندسه حدیثی است که به طور اختصار مقدماتی را در بحث علوم حدیثی در خود جای داده است و پاورپوینت دوم مربوط به مطالبی است که در دانش فهم حدیث …

بیشتر بخوانید »

درس ششم – سیر فهم حدیث

درس ششم )  سير فهم حديث

در پايان اين درس انتظار مي‌رود مطالب زير آموخته شود:

* سير منطقي فهم حديث

* پيش نيازهاي فهم حديث

* مراحل سير فهم متن حديث

* مراحل سير فهم مقصود معصوم(علیه السلام)

* منظوراز خانوادة حديثي در فهم حديث

* موانع فهم حديث

 

بیشتر بخوانید »

درس پنجم – فهم حدیث با فقه الحدیث

درس پنجم )  فهم حديث با فقه الحديث

در پايان اين درس انتظار مي‌رود مطالب زير آموخته شود:

 

* جايگاه علم فقه الحديث و تعريف اين علم

* فوايد علم فقه الحديث

* پيشينة علم فقه الحديث

* آشنايي با زير شاخه‌هاي علم فقه الحديث: غريب الحديث، اسباب صدور حديث، اختلاف الحديث، علل الحديث و نقد الحديث

* علّت پديد آمدن اختلاف بين مفهوم احاديث

* معيارهاي نقد يك حديث براي پذيرش آن

 

بیشتر بخوانید »