علوم قرآنی

ایزوتسو

ایزوتسو

خیلی وقت بود که می خواستم در مورد افکار و کتاب هایی در مورد آقای ایزوتسو مطالبی رو مطالعه کنم. دانشمندی ژاپنی که در حوزه معناشناسی و برخی دیگر از حوزه ها دارای حرف های نوع و قوی است. جدای از این سخنان شخصیت ایزوتسو، شخصیتی بسیار جالب و قابل بررسی دارد. کسی که شاید در حدود شانزده زبان را …

بیشتر بخوانید »

معرفی برخی از تفاسیر مفسران امامی ایرانی معاصر

معرفی تفاسیر مفسران امامی ایرانی در سده اخیر[۱] در این پژوهش برخی از تفاسیر مفسران امامی ایرانی که در سده اخیر می زیسته اند انتخاب شده اند که در ذیل عنوان این کتاب ها با مختصر توضیحی در مورد ایشان به ترتیب زمان فوت مولف بیان شده است.

بیشتر بخوانید »

مفهوم شناسی واژه تفسیر

مفهوم شناسی واژه تفسیر تفسیر از سه حرف «فسر» ‌تشکیل شده است و برخی نیز بر آنند که این واژه در اشتقاق کبیر ، مقلوب سفر است.[۱] تعاریفی برای این واژه بیان شده است که می توان به این موارد اشاره کرد: واضح و روشن کردن[۲] ،‌کشف مراد از لفظ مشکل[۳] ، کشف معانی لفظ و اظهار نظر[۴] و شرح …

بیشتر بخوانید »

مختصری در باب تجوید قرآن کریم

جزوه مختصری از تجوید قرآن کریم حروف مقطعه قرآن کریم اکنون که با اسامی حروف عربی آشنا شدید به راحتی می توانید حروف مقطعه قرآن کریم را نیز بخوانید. از مجموع ۱۱۴ سوره قرآن کریم ,۲۹ سوره آن با کلماتی آغاز می شوند که باید به صورت قطعه قطعه خوانده شوند(هرحرفی با اسم عربی آن) و از این رو به …

بیشتر بخوانید »