بایگانی/آرشیو برچسب ها : تنبیه

تشویق و تنبیه!!!

تشویق و تنبیه

چکیده: تقویت (تشویق) و تنبیه برای رسیدن فرد به موفقیت دو امری است که هر کدام در جای خود لازم و ضروری است. دانستن اینکه در کجا باید تقویت را به کار گرفت و در کجا تنبیه را، امری است که در تربیت بسیار ضروری و لازم است. در این نوشتار به بیان توضیحاتی پیرامون این دو واژه می پردازیم.

بیشتر بخوانید »