سیاستگذاری فرهنگی

دیدگاه امام خمینی (ره) به جایگاه زن در رسانه های جمعی

دیدگاه امام خمینی (ره) به جایگاه زن در رسانه های جمعی

نگاه امروز غرب به زن در رسانه های جمعی، یک نگاه ابزاری است. بدین معنا که زن باید به عنوان ابزار فروش کالا و ... به کار گرفته شود. از همین روی ارزش هر زن به این است که بتواند چشم های بیشتری را به سمت خود جذب کند. اما نگاه اسلام به زن، یک نگاه کرامتمندانه است که می توان این نگاه را در بیانات امام خمینی (ره) به خوبی مشاهده کرد. با ما همراه باشید تا یادیدگاه امام خمینی (ره) به جایگاه زن در رسانه های جمعی بیشتر آشنا شوید.

بیشتر بخوانید »

نهادهای موازی با خانواده در تربیت فرزند

نهادهای موازی با خانواده در تربیت فرزندان

خانواده به عنوان اولین نهاد تربیت انسان، امروزه دارای تاثیرات کمتری نسبت به گذشته خود شده است. برخی بر این باور هستند که این امر متاثر بر نهادهای موازی تربیتی است که در کنار خانواده به امر تربیت و جامعه پذیری کودکان و نوجوانان پرداخته اند. از جمله این موارد رسانه ها هستند. با ما همراه باشید تا در این مورد بییشتر بدانید.

بیشتر بخوانید »

جایگاه زن در نظام اندیشه غرب

جایگاه زن در نظام اندیشه غرب

زن در طول تاریخ همیشه مورد ظلم واقع شده است. حتی آن زمانی که جنبش هایی برای دفاع از حقوق زنان به عنوان «فمینیسم» پدید می آید، نتیجه ای که در بردارد، خود ظلم دیگری به زنان است. با ما همراه باشید تا با جایگاه زن در نظام اندیشه غرب بیشتر آشنا شوید.

بیشتر بخوانید »

تفاوت های تحقیق کمی و کیفی

تفاوت تحقیق کیفی و کمی

به پژوهش کمّي، اثبات‌گر و به پژوهش کیفی، پژوهش مابعد اثبات‌گرا نیز گفته می‌شود. پژوهش اثبات‌گرا، ریشه در این فرض دارد، که جلوه‌های محیط اجتماعی، واقعیّتی مستقل را تشکیل می‌دهند و طی زمان و موقعیت‌ها، نسبتاً ثابت‌اند.

بیشتر بخوانید »

آسیب های استفاده از اینترنت

آسیب های استفاده از اینترنت

برخی از افراد همیشه نسبت به همه چیز یک عینک خوش بینی دارند و حاضر نیستند اندک تاملی در بررسی آسیب های تکنولوژی های امروزی داشته باشند. با یک نگاه دقیق و جامعه شناسانه می توان برخی از آسیب های استفاده از اینترنت را کشف کرد که در این نوشتار ما به دنبال آن هستیم. با ما همراه باشید.

بیشتر بخوانید »

طراحی آینده بر اساس روش تحلیل لایه های علّی (CLA)

طراحی آینده بر اساس روش تحلیل لایه های علّی (CLA)

شوق انسان به دانستن آینده از قدیم الایام وجود داشته است. از همین روی تلاش برای کشف آن را می توان از دوران باستان تا زمان کنونی که در آن زیست می کنیم، مشاهده کرد. برخی از اندیشمندان در حوزه علوم انسانی برآنند که سخن گفتن از آینده را در قالب گزاره های علمی بیان کنند و آینده مطلوب را به تصویر کشیده و آن را محقق کنند. از همین روی دانش آینده پژوهی گام در میان نهاده است و متکفل تدوین آن گشته است. روش تحلیل لایه های علّی به عنوان یکی از روش های ترسیم آینده با بررسی عوامل موثر اجتماعی در شکل دهی به جامعه، می تواند، راهی مطلوب در تدوین آن باشد. از همین روی پژوهشگر برآن است که به معرفی این روش پژوهشی بپردازد.

بیشتر بخوانید »